Hírek

Ezen az oldalon az egyházközség múltbeli híreit olvashatja.

Link A Menyes házaspár búcsúistentisztelete Komáromban
Két éves helyettesítő szolgálat után - 2020. augusztus 30-án - Komáromban az istentiszteleten vettek búcsút a Menyes házaspártól a gyülekezet tagjai.
Link A Menyes házaspár búcsúistentisztelete Észak-Komáromban
2020. augusztus 23-án Észak-Komáromban a szlovák istentiszteleten vettek búcsút a Menyes házaspártól az ott élő szlovák és magyar anyanyelvű evangélikusok.
Link Az énekkar csapatépítése Győrságon
A gyülekezet énekkarának néhány tagja csapatépítésre vonult el Győrságra, a katolikus plébánia épületében kialakított táborhelyre 2020. augusztus 19 és 21 között. Az ének és az elcsendesedés mellett látogatást tettek a Pannonhalmi Főapátságban és meglátogatták a Menyes lelkészházaspárt otthonukban.
Link Hittanostábor 2020.
Ebben az évben 2020. július 20. és 24. között került megrendezésre a - komáromi gyülekezettel közösen szervezett - hittanostábor Győrságon. A téma Jónás története volt, valamint a vak Bartimeus meggyógyításáról hallottunk az esti alkalmakon. A mintegy 30 gyermekkel és 10 felnőttel együtt tartott tábor legjobb jeleneteit örökítik meg a képek.
News Item Megújult a fedett kiülő
Az imaház kertjében lévő fedett pad tetőszerkezete megújult a napokban.
News Item Új úrvacsorai eszköz megáldása
A járványveszély miatt szükségessé vált, hogy a gyülekezet tagjai az úrvacsora ostyáját a borba mártva vegyék magukhoz. Ehhez olyan paténára volt szükség, amelyen a bort és az ostyát egyszerre lehet tartani. 2020. július 5-én került sor az - adományból vásárolt - ostya- és bortartó megszentelésére.
Link A komáromi evangélikus kórus szolgálata Győrságon
2020. március 1-jén, böjt 1. vasárnapjának délutánján a komáromi evangélikus gyülekezet kórusa szolgált Győrságon. A kultúrházban tartott alkalmon Menyesné Uram Zsuzsanna, a győrsági gyülekezet lelkésze tartott áhítatot, majd a böjti időszakra hangoló kórusművek hangzottak el. Az együttlét szeretetvendégséggel zárult.
Link Vendégségben a Duna túlpartján - Közös, szlovák-magyar istentisztelet úrvacsorai közösségben
2020. március 1-jén, böjt 1. vasárnapjának délután a komáromi evangélikus gyülekezet kórusa szolgált Győrságon. A kultúrházban tartott alkalmon Menyesné Uram Zsuzsanna, a győrsági gyülekezet lelkésze tartott áhítatot, majd a böjti időszakra hangoló kórusművek hangzottak el. Az együttlét szeretetvendégséggel zárult.
Link Hálaadó istentisztelet - házaspárok megáldása a Házasság Hete alkalmából 2020
A komáromi és az Észak-komáromi templomban 2020. február 9-én ünnepi istentisztelet keretében került sor a házaspárok, jegyespárok és özvegyek megáldására a Házasság Hete alkalmából. A szolgálatot Menyesné Uram Zsuzsanna lelkész végezte.
Link Istentisztelet az ökumenikus imahéten 2020.
Az Ökumenikus imahét keretében 2020. január 22-én az evangélikus gyülekezet volt a vendéglátó. Igét hirdetett Bros Gergely római katolikus plébános.
Article Az énekkar vendégszolgálata Somorján
Énekkarunk 2019. december 15-én, ádvent harmadik vasárnapján vendégszolgálatra utazott a szlovákiai Somorjára.
Link Szlovák-magyar istentisztelet Komáromban 2019 ádventjén
Böjt 1. vasárnapján a határon túli szlovák ajkú Észak-Komáromi Evangélikus Egyházközség tagjai voltak gyülekezetünk vendéglátói egy közös, szlovák-magyar istentiszteleten. Az akkori áldásos alkalom után azonnal elhatároztuk, hogy ádventben mi hívjuk meg a Duna túlsó partján élő testvéreket, és mi leszünk a házigazdák. Ez az álom valósult meg ádvent 1. vasárnapján. A közös úrvacsorai istentiszteleten igét hirdetett Jana Kačicová Horňáková észak komáromi lelkész. A szinkrontolmácsolást Alica Pipperova végezte. Az istentisztelet végén gyülekezetünk énekkara adott rövid ádventi hangversenyt, majd az együttlét terített asztalok mellett szeretetvendégség keretében folytatódott. A közös istentisztelet hagyományteremtő céllal jött létre. Bízunk benne, hogy Isten segítségével és áldásával jövőre is összegyűlhetünk az ő nevében, hogy két nyelven imádkozzunk az egy Istenhez, aki reménységünk szerint meghallgatja a szívből hozzá fohászkodókat.
News Item Klímaberendezés a templomtérben
A templomtérben elhelyezett hűtő-fűtő klímaberendezéssel gyarapodott a gyülekezet.
Link Reformáció ünnepe 2019.
A komáromi gyülekezetek ebben az évben is megemlékeztek az őszi pünkösdről, a reformáció ünnepéről, amely igazi Krisztus ünnep volt minden résztvevő számára. Külön öröm, hogy ebben az évben is együtt tudtunk ünnepelni a római katolikus testvérekkel plébánosuk, Bros Gergely atya vezetésével. A református templomban tartott istentiszteleten igét hirdetett Menyesné Uram Zsuzsanna evangélikus lelkész. Énekkel szolgált a református és az evangélikus énekkar. A lelkipásztorok közös imádsággal és áldással zárták az alkalmat, majd a vendéglátó gyülekezet jóvoltából terített asztalok mellett folytatódhatott az együttlét.
Link Kerítésfelújítás 2019.
A gyülekezet - az egyházmegye és az önkormányzat anyagi támogatásával - az idén megvalósította régi álmát is, és felújította az utcafronton lévő kerítését. A városképet is rontó megbillent alapzat lebontásra került, és helyébe új lábazat épült. A vaskerítés felújítás után visszakerült régi helyére. A romos kőfal eltávolítását társadalmi munkában végezték a gyülekezet férfi tagjai. Az asszonytestvérek finom ebéddel várták a bontásban résztvevőket. Ennek a munkának néhány pillanatát őrizték meg a mellékelt fotók, és a kész alkotást is bemutatjuk.
Link Az énekkar felvidéki szolgálata
Egyházközségünkből másodmagammal részt vettünk a Felsőszeliben 2019. szeptember 21-én rendezett missziós napon, a szlovákiai magyar evangélikusok találkozóján. Kapcsolatot kerestünk – és találtunk – az ottani magyarokkal. Ennek eredménye, hogy meghívást kaptunk; gyülekezetünk énekkarával Farnadon, egy vasárnapi istentiszteleten szolgálhassunk. November 3-án utazott 12 fős énekkarunk a gyönyörű helyen fekvő faluba. Az evangélikus templom közel 200 éves, ma is erős vára a helyi magyar nyelvű evangélikusoknak. De saját lelkészük már nincsen. Ezen a vasárnapon Nagy Olivér alsószeli lelkész végezte az igehirdetés szolgálatát, és ekkor emlékeztek meg a reformáció évfordulójáról is. Az istentisztelet második felében került sor énekkarunk műsorára. Először a reformáció korában keletkezett kórusműveket énekeltük. Elhangzott Luther több dallama is, melyek körülölelték Túrmezei Erzsébetnek Lutherről szóló versét. A kb. félórás előadás további részében dicséreteket, könyörgéseket szólaltattunk meg egy-egy versrészlettel, amelyek „rímeltek” a kórusművek szövegére. A magyarságért szóló zenés imádsággal zárult a szolgálatunk. A maroknyi hallgatóság olyan figyelemmel és szeretettel követte a műsort, hogy az előadók közben megfeledkeztek a templom hűvös klímájáról, hiszen nem volt fűtés. A szeretetvendégségen azután forró tea, forró kávé és szendvicsek, sütemények garmadája várta a szolgálattevőket. Nagy Olivér tiszteletes úr sajnos továbbállt, hiszen őt még más magyar gyülekezetben várták istentiszteletre. A helyiekkel való beszélgetés közben hamar elröppent az idő. A vendégek és a vendéglátók egyaránt abban a reményben búcsúztak el egymástól, hogy ezt a közös ünnepet még újabb találkozások fogják követni, hol Komáromban, hol Farnadon. (Miklós Józsefné)
Link Épületfelújítás 2019
2019. augusztusában elkezdtük az imaház tetejének felújításához szükséges felméréseket, valamint átépítettük az udvaron lévő kocsibeállót. A főként társadalmi munkában végzett munkálatok egyes munkafázisait az alábbi képek örökítették meg.
Link Közös, református-evangélikus istentiszteletek 2019. nyarán
2019 nyarának vasárnapjain - a komáromi református templom belső felújítása okán - a református gyülekezet tagjai az evangélikus imaházba jártak istentiszteletre. A 10 órakor kezdődő alkalmakon a két felekezet tagjai együtt ünnepeltek. Az igehirdetések felváltva hangzottak a gyülekezetekben szolgáló lelkipásztoroktól. A hónapok első vasárnapjain úrvacsorai közösségben lehettünk együtt. Képeink az augusztus első vasárnapi istentiszteleten készültek, amikor református keresztelőre is sor került.
Link Keresztény Ifjúsági Tábor - Győrság 2019. július 15-20.
Ebben az évben július 15. és 20. között került megrendezésre a hittanostábor Győrságon, a plébánián. A komáromi evangélikusokkal közösen tartott táborban mintegy negyvenen vettek részt. A kirándulásokkal, előadásokkal, akadályversenyekkel tarkított héten Isten igéje a gazdag ifjú története alapján szólt hozzánk. A fényképek igyekeznek valamit visszaadni a tábor áldott hangulatából.
Link „Hol szeretet és egyetértés, ott az Isten!” – Szlovák-magyar istentiszteletet tartottak Észak-Komáromban
2019. március 10-én, böjt első vasárnapján, különleges, kétnyelvű istentiszteleten vehettek részt a szlovák és magyar evangélikusok az észak-komáromi templomban. A szlovák-magyar istentisztelet egyháztörténeti jelentőségűnek mondható, mivel ilyen alkalom még nem volt a gyülekezetek életében. A közös istentisztelet ötlete az ökumenikus imahét alkalmával merült fel, a megvalósítást mindkét fél nagy örömmel és lelkesedéssel várta. Az istentisztelet kezdetén Helena Aggová, a szlovák gyülekezet felügyelője köszöntötte a szép számmal megjelent gyülekezetet. A bűnvallás szlovák, az úrvacsora liturgiája magyar nyelven hangzott el. A liturgiában Jana Kačicová Horňáková és Menyesné Uram Zsuzsanna szolgált. Isten igéjét Zsid 4,14-16 alapján Menyes Gyula, a dél-komáromi evangélikus gyülekezet lelkésze hirdette. Az igehirdetés tolmács segítségével szlovák nyelven is elhangzott. A gyülekezeti énekek között szlovák és magyar korálok is voltak, az imádságokat és az Apostoli hitvallást mindenki a maga nyelvén mondta. Az istentiszteleten a dél-komáromi evangélikus gyülekezet kórusa is énekelt. Az alkalom zárásaként – orgona és harsonakísérettel – két nyelven hangzott fel Luther éneke, az „Erős vár a mi Istenünk”. Az esemény testvéri beszélgetésekkel és szeretetvendégséggel zárult. Böjt első vasárnapján valóban Istentől megáldott alkalmon lehettünk együtt istentiszteleti közösségben szlovák és magyar evangélikusok. Jó volt megismerni egymás énekeit, liturgiáját, közösen imádkozni, s érezni azt, hogy Isten ígérete szerint minden szívünkből fakadó szót meghallgat, akár szlovák, akár magyar nyelven mondjuk. Az úrvacsora közösségében megtapasztalhattuk a bűnbocsánat örömét, és azt, hogy általa valóban egy testvéri közösséggé lehetünk nemzetiségi hovatartozástól függetlenül. A közös istentisztelet hagyományteremtő céllal jött létre. Bízunk benne, hogy Isten segítségével és áldásával újra és újra összegyűlhetünk az ő nevében, hogy két nyelven imádkozzunk az egy Istenhez, aki reménységünk szerint meghallgatja a szívből hozzá fohászkodókat. Angyal-Cseke Csaba
Link Hálaadó istentisztelet - házaspárok megáldása a Házasság Hete alkalmából 2019
2019. február 10-én ünnepi istentisztelet keretében került sor a házaspárok megáldására. A szolgálatot Menyesné Uram Zsuzsanna lelkész végezte. 13 pár kért áldást házasságukra.
Link Ökumenikus istentisztelet és szeretetvendégség 2019.
Az Ökumenikus imahét keretében 2019. január 24-én az evangélikus gyülekezet volt a vendéglátó. Igét hirdetett Mészáros Sándor baptista lelkipásztor. Az alkalmat megtisztelte jelenlétével és szolgálatával Jana Kačicová- Horňáková az Észak-Komáromi Szlovák Evangélikus Egyházközség lelkésze.
Link Hálaadás a 90 évért
2018. november 24-én ünnepi istentisztelet keretében adott hálát a gyülekezet megalapításának 90. évéért.
Dokumentummal kapcsolatos tevékenységek