Fotóalbum

Ezen az oldalon a gyülekezeti élet néhány megörökített pillanatát láthatjuk.

Article A Menyes házaspár búcsúistentisztelete Komáromban
Két éves helyettesítő szolgálat után - 2020. augusztus 30-án - Komáromban az istentiszteleten vettek búcsút a Menyes házaspártól a gyülekezet tagjai.
Article A Menyes házaspár búcsúistentisztelete Észak-Komáromban
2020. augusztus 23-án Észak-Komáromban a szlovák istentiszteleten vettek búcsút a Menyes házaspártól az ott élő szlovák és magyar anyanyelvű evangélikusok.
Article Az énekkar csapatépítése Győrságon
A gyülekezet énekkarának néhány tagja csapatépítésre vonult el Győrságra, a katolikus plébánia épületében kialakított táborhelyre 2020. augusztus 19 és 21 között. Az ének és az elcsendesedés mellett látogatást tettek a Pannonhalmi Főapátságban, és meglátogatták a Menyes lelkészházaspárt otthonukban.
Article Vendégségben a Duna túlpartján - Közös, szlovák-magyar istentisztelet úrvacsorai közösségben
2020. március 1-jén, böjt 1. vasárnapján került sor a közös szlovák-magyar istentiszteletre az Észak-komáromi evangélikus templomban. Az úrvacsorai közösségben tartott istentiszteleten igét hirdetett Menyes Gyula komáromi helyettes lelkész. Az énekkar szolgálatával színesítette az alkalmat. Utána terített asztalok mellett még sokáig folytatódott a baráti beszélgetés. Terveink szerint ádvent 1. vasárnapján hozzánk látogatnak el a Duna túlpartján élő szlovák evangélikusok.
Article Hálaadó istentisztelet - házaspárok megáldása a Házasság Hete alkalmából 2020
A komáromi és az Észak-komáromi templomban 2020. február 9-én ünnepi istentisztelet keretében került sor a házaspárok, jegyespárok és özvegyek megáldására a Házasság Hete alkalmából. A szolgálatot Menyesné Uram Zsuzsanna lelkész végezte.
Article Istentisztelet az ökumenikus imahéten 2020.
Az Ökumenikus imahét keretében 2020. január 22-én az evangélikus gyülekezet volt a vendéglátó. Igét hirdetett Bros Gergely római katolikus plébános.
Article Szlovák-magyar istentisztelet Komáromban 2019 ádventjén
Böjt 1. vasárnapján a határon túli szlovák ajkú Észak-Komáromi Evangélikus Egyházközség tagjai voltak gyülekezetünk vendéglátói egy közös, szlovák-magyar istentiszteleten. Az akkori áldásos alkalom után azonnal elhatároztuk, hogy ádventben mi hívjuk meg a Duna túlsó partján élő testvéreket, és mi leszünk a házigazdák. Ez az álom valósult meg ádvent 1. vasárnapján. A közös úrvacsorai istentiszteleten igét hirdetett Jana Kačicová Horňáková észak komáromi lelkész. A szinkrontolmácsolást Alica Pipperova végezte. Az istentisztelet végén gyülekezetünk énekkara adott rövid ádventi hangversenyt, majd az együttlét terített asztalok mellett szeretetvendégség keretében folytatódott. A közös istentisztelet hagyományteremtő céllal jött létre. Bízunk benne, hogy Isten segítségével és áldásával jövőre is összegyűlhetünk az ő nevében, hogy két nyelven imádkozzunk az egy Istenhez, aki reménységünk szerint meghallgatja a szívből hozzá fohászkodókat.
Article Az énekkar felvidéki szolgálata
Egyházközségünkből másodmagammal részt vettünk a Felsőszeliben 2019. szeptember 21-én rendezett missziós napon, a szlovákiai magyar evangélikusok találkozóján. Kapcsolatot kerestünk – és találtunk – az ottani magyarokkal. Ennek eredménye, hogy meghívást kaptunk; gyülekezetünk énekkarával Farnadon, egy vasárnapi istentiszteleten szolgálhassunk. November 3-án utazott 12 fős énekkarunk a gyönyörű helyen fekvő faluba. Az evangélikus templom közel 200 éves, ma is erős vára a helyi magyar nyelvű evangélikusoknak. De saját lelkészük már nincsen. Ezen a vasárnapon Nagy Olivér alsószeli lelkész végezte az igehirdetés szolgálatát, és ekkor emlékeztek meg a reformáció évfordulójáról is. Az istentisztelet második felében került sor énekkarunk műsorára. Először a reformáció korában keletkezett kórusműveket énekeltük. Elhangzott Luther több dallama is, melyek körülölelték Túrmezei Erzsébetnek Lutherről szóló versét. A kb. félórás előadás további részében dicséreteket, könyörgéseket szólaltattunk meg egy-egy versrészlettel, amelyek „rímeltek” a kórusművek szövegére. A magyarságért szóló zenés imádsággal zárult a szolgálatunk. A maroknyi hallgatóság olyan figyelemmel és szeretettel követte a műsort, hogy az előadók közben megfeledkeztek a templom hűvös klímájáról, hiszen nem volt fűtés. A szeretetvendégségen azután forró tea, forró kávé és szendvicsek, sütemények garmadája várta a szolgálattevőket. Nagy Olivér tiszteletes úr sajnos továbbállt, hiszen őt még más magyar gyülekezetben várták istentiszteletre. A helyiekkel való beszélgetés közben hamar elröppent az idő. A vendégek és a vendéglátók egyaránt abban a reményben búcsúztak el egymástól, hogy ezt a közös ünnepet még újabb találkozások fogják követni, hol Komáromban, hol Farnadon. (Miklós Józsefné)
Article Reformáció ünnepe 2019.
A komáromi gyülekezetek ebben az évben is megemlékeztek az őszi pünkösdről, a reformáció ünnepéről, amely igazi Krisztus ünnep volt minden résztvevő számára. Külön öröm, hogy ebben az évben is együtt tudtunk ünnepelni a római katolikus testvérekkel plébánosuk, Bros Gergely atya vezetésével. A református templomban tartott istentiszteleten igét hirdetett Menyesné Uram Zsuzsanna evangélikus lelkész. Énekkel szolgált a református és az evangélikus énekkar. A lelkipásztorok közös imádsággal és áldással zárták az alkalmat, majd a vendéglátó gyülekezet jóvoltából terített asztalok mellett folytatódhatott az együttlét.
Article Kerítésfelújítás 2019.
A gyülekezet - az egyházmegye és az önkormányzat anyagi támogatásával - az idén megvalósította régi álmát is, és felújította az utcafronton lévő kerítését. A városképet is rontó megbillent alapzat lebontásra került, és helyébe új lábazat épült. A vaskerítés felújítás után visszakerült régi helyére. A romos kőfal eltávolítását társadalmi munkában végezték a gyülekezet férfi tagjai. Az asszonytestvérek finom ebéddel várták a bontásban résztvevőket. Ennek a munkának néhány pillanatát őrizték meg a mellékelt fotók, és a kész alkotást is bemutatjuk.
Article Épületfelújítás 2019
2019. augusztusában elkezdtük az imaház tetejének felújításához szükséges felméréseket, valamint átépítettük az udvaron lévő kocsibeállót. A főként társadalmi munkában végzett munkálatok egyes munkafázisait az alábbi képek örökítették meg.
Article Közös, református-evangélikus istentiszteletek 2019. nyarán
2019 nyarának vasárnapjain - a komáromi református templom belső felújítása okán - a református gyülekezet tagjai az evangélikus imaházba jártak istentiszteletre. A 10 órakor kezdődő alkalmakon a két felekezet tagjai együtt ünnepeltek. Az igehirdetések felváltva hangzottak a gyülekezetekben szolgáló lelkipásztoroktól. A hónapok első vasárnapjain úrvacsorai közösségben lehettünk együtt. Képeink az augusztus első vasárnapi istentiszteleten készültek, amikor református keresztelőre is sor került.
Link Keresztény Ifjúsági Tábor - Győrság 2019. július 15-20.
Ebben az évben július 15. és 20. között került megrendezésre a hittanostábor Győrságon, a plébánián. A komáromi evangélikusokkal közösen tartott táborban mintegy negyvenen vettek részt. A kirándulásokkal, előadásokkal, akadályversenyekkel tarkított héten Isten igéje a gazdag ifjú története alapján szólt hozzánk. A fényképek igyekeznek valamit visszaadni a tábor áldott hangulatából.
Article Hálaadó istentisztelet - házaspárok megáldása a Házasság Hete alkalmából 2019
2019. február 10-én ünnepi istentisztelet keretében került sor a házaspárok megáldására. A szolgálatot Menyesné Uram Zsuzsanna lelkész végezte. 13 pár kért áldást házasságukra.
Article Szlovák-magyar kétnyelvű istentisztelet Észak-Komáromban
„Hol szeretet és egyetértés, ott az Isten!” – Szlovák-magyar istentiszteletet tartottak Észak-Komáromban
Article Ökumenikus istentisztelet és szeretetvendégség 2019.
Az Ökumenikus imahét keretében 2019. január 24-én az evangélikus gyülekezet volt a vendéglátó. Igét hirdetett Mészáros Sándor baptista lelkipásztor. Az alkalmat megtisztelte jelenlétével és szolgálatával Jana Kačicová- Horňáková az Észak-Komáromi Szlovák Evangélikus Egyházközség lelkésze.
Article A gyülekezeti énekkar adventi szolgálata Észak-Komáromban
2018. december 9-én, advent 2. vasárnapján az Észak-Komáromi evangélikus templomban szolgált a gyülekezet énekkara. (Fotó: Kapusnak Eva)
Article A 2018. november 3-i takarítás és festés néhány pillanata
 
Dokumentummal kapcsolatos tevékenységek